Peter Nordkild, VD för Asarina Pharma: "Det har varit ett hektiskt och spännande första kvartal 2021. Vi börjar närma oss färdigställandet av vår studie om menstruell migrän. Det sista patientbesöket ägde rum den 8 april. Enligt vår plan ska vi publicera topline-resultaten för vår fas IIa-studie om menstruell migrän före slutet av juni. När det gäller Tourettes syndrom har vi färdigställt alla våra prekliniska studier och lagt till ännu ett testcenter i vår kommande kliniska fas IIa-studie."

EKONOMISK UTVECKLING
  • Kostnadsminskning leder till låga utgifter inom alla områden.
  • Solid kassaposition i slutet av första kvartalet.

FORSKNING OCH UTVECKLING

MENSTRUELL MIGRÄN
  • Det sista patientbesöket i vår fas IIa-studie ägde rum den 8 april.
  • Tabulering och kontroll av databasen pågår.
  • Enligt plan ska vi publicera våra topline-resultat före slutet av juni.
TOURETTES SYNDROM
  • Prekliniska toxstudier genomförda utan toxfynd.
  • Klinisk prövningsansökan skickades in till danska läkemedelsverket KMA den 21 mars.
  • Vi förväntar oss ett godkännande under maj och kommer att inleda studien strax därefter.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, VD, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Jakob Dynnes Hansen, finanschef, Asarina Pharma AB

Tel: +45 5132 3698

E-mail: jakob.dynnes@asarinapharma.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Asarina Pharma

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade, stress och menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABAAmodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 08.00.