E-handelsbolaget Sleepo redovisar i en tidigarelagd rapport ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen uppgick till 23,5 miljoner kronor (20,0), en ökning med 18 procent mot föregående år.

"Det första kvartalet på det nya räkenskapsåret var Sleepos bästa kvartal någonsin. I linje med föregående kvartal var tillväxten stark med en nettoomsättning som ökade med 18 procent och uppgick till 23,5 (20,0) miljoner kronor", skriver bolagets vd Philip Nickolsten i rapporten.

Ebitda-resultat blev 0,5 miljoner kronor (-1,1), med en ebitda-marginal på 2,1 procent.

"Vi ser det positiva resultatet som ett fint kvitto på att bolagets strategi burit frukt i form av en ökad lönsamhet i försäljningen samt en kostnadseffektiviserad logistik", uppger vd:n.
Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-1,4).

Resultatet före skatt var 0,1 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,04 kronor (-0,21).

Den 31 aug 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 3,7 miljoner kronor (0,6), varav 0,5 miljoner kronor (0,5) bestod av låsta medel i form av garantier.

Bolaget har lyckats väl under kvartalet med att driva trafiktillväxt till hemsidan där antalet besökare ökade med 24 procent och uppgick till cirka 866 000 besökare, en ökning med cirka 169 000 besökare.Sleepo, MkrQ1-2019/2020Q1-2018/2019
Nettoomsättning23,520,0
EBITDA0,5-1,1
EBITDA-marginal2,1%
Rörelseresultat0,1-1,4
Rörelsemarginal0,4%
Resultat före skatt0,1-1,5
Nettoresultat0,1-1,5
Resultat per aktie, kronor0,04-0,21
Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire