STOCKHOLM, SVERIGE 14 oktober 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign AB erhållit 510(k)-godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för att marknadsföra OssDsign Cranial PSI Accessories i USA. Produkterna som omfattas av godkännandet är ett antal 3D-printade patientspecifika kirurgiska tillbehör, framtagna för att stödja och utöka användningen av OssDsigns patientspecifika implantat för kranioplastik, som sedan tidigare är godkända av FDA.

Det nya FDA-godkännandet gör det möjligt för OssDsign att fortsätta driva tillväxten i USA då ytterligare patientgrupper i behov av komplexa kranierekonstruktioner kan behandlas med bolagets implantatlösningar. De nya tillbehören, tillsammans med OssDsigns beprövade innovativa implantatteknik, kommer att ge amerikanska neurokirurger möjligheten att ta bort bentumörer eller annan sjuk benvävnad, och utföra kranierekonstruktion i ett steg i stället för två. Att bespara patienten ett kirurgiskt ingrepp minskar påfrestningarna på patienten samtidigt som det sparar tid och resurser för sjukhusen.

”Vi välkomnar godkännandet av de patient- och användarvändliga tillbehören till OssDsigns beprövade implantat för kranioplastik. Detta stärker ytterligare bolagets möjligheter att växa i USA”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.


Bilaga