Styrelsen i Papilly AB meddelar att Peter Ekmark har beslutat att lämna sin position som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare och har tillsvidare utsett försäljningschef Maria Werneman som tf VD. Peter Ekmark kommer att lämna sin position den 31 augusti 2018.

PETER EKMARK LÄMNAR PAPILLY - STYRELSEN HAR PÅBÖRJAT SÖKPROCESSEN EFTER NY VD

Styrelsen i Papilly AB meddelar att Peter Ekmark har beslutat att lämna sin position som VD för bolaget. Styrelsen har påbörjat processen att hitta en efterträdare och har tillsvidare utsett försäljningschef Maria Werneman som tf VD. Peter Ekmark kommer att lämna sin position den 31 augusti 2018.

Stressrelaterad ohälsa har ökat kraftigt de senaste åren, och med Papillys forskningsbaserade och effektiva tjänst vill bolaget proaktivt hantera och motverka denna utveckling.

"Under Peters tid som VD har Papilly arbetat med att bredda försäljningsorganisationen och att förtydliga och förstärka erbjudandet. Vår ambition är nu att hitta en ny VD som kan fortsätta driva arbetet att öka försäljningen av vår produkt. Stort fokus kommer att ligga på införsäljning mot arbetsgivare, men vi ser också att vi måste stärka försäljningen direkt mot privatpersoner", säger Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Papilly.

Styrelsen har påbörjat processen att hitta en ny VD. För att säkra en smidig övergång har bolagets försäljningschef Monica Werneman utnämnts till tf VD med omedelbar verkan.

2018-08-23

För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande
0727-174301
E-post: carl-viggo.ostlund@havsgaard.se

Denna information är sådan information som Papilly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.30 CET. Bolagets aktie är noterad vid NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Papilly Pressrelease 2018-08-23.pdf

Om Papilly
Papillys interaktiva och banbrytande program utvecklas i samarbete med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet är att skapa lättillgängliga och effektiva verktyg som förebygger stress och ökar välmåendet. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webb-program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket bidrar till välmående medarbetare, minskade kostnader och ökad lönsamhet.