Flaggningsmeddelande i Husqvarna Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556000-5331 Husqvarna Aktiebolag
InstrumentSE0001662230 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier28 514 800
Antal rösträtter2 851 480
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier29 034 800
 - direkt innehavda rösträtter2 903 480
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter1,83 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,83 % 29 034 800
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,83 % 29 034 800
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 903 480
 - andel av rösträtter1,83 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.