ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, har erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.

RECAP MODULER FÅR ORDER AV GOTLANDSHEM PÅ MILJÖVÄNLIGA TVÄTT MODULER.

ReCap Moduler AB ("ReCap") (www.recapmoduler.se), i vilket ExeoTech idag äger cirka 10 %, har erhållit en order på två miljövänliga tvätt moduler av GotlandsHem, Gotlands kommunala bostadsbolag, till ett uppskattat värde om cirka 2,4 MSEK.

De miljövänliga tvätt modulerna är utrustad med två tvättmaskiner, två torktumlare, torkskåp och varmmangel. Den ena tvättmodulen är utrustad med SWATAB:s unika och patenterade teknik med avjoniserat vatten, som bl.a. blev utnämnt till Climate Solver 2017 av Världsnaturfonden, innebärande att man tvättar i kallt vatten, utan tvättmedel. Fördelarna med SWATAB:s teknik är bl.a. att tvätten går fortare, kräver mindre vatten och mindre energi eftersom vattnet inte behöver värmas upp.

ReCaps moduler är byggda av återvunnen plast och träfiber. Komponenterna mals ner till granulat som smälts och strängsprutas till plank. Materialegenskaperna är som träets och det bearbetas, sågas och skruvas på samma sätt som trä. Livslängden är överlägsen trämaterial eftersom materialet inte ruttnar, inte behöver målas och är lätt att tvätta av. Därför kan 30 års garanti lämnas mot röta.

Entreprenören och operativt ansvarige på ReCap Moduler Hans Ericsson säger i en kommentar "GotlandsHem blir vår andra installation av våra miljövänliga tvättmoduler på relativt kort tid efter Telge Bostäder i slutet av 2018. Allt fler bostadsbolag visar stort intresse för framförallt vår tvätt modul och jag hoppas att vi nu snabbt omvandlar utestående offerter och förfrågningar till konkreta order."

STOCKHOLM, SVERIGE, 1 april 2019

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se 
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Hans Ericsson, Försäljningchef, hans@recapmoduler.se
ReCap Moduler AB
Tel 0725-357272

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-04-01.pdf

Om ExeoTech Invest

ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN)

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 09:55 CET.