Flaggningsmeddelande i Evolution Gaming Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556994-5792 Evolution Gaming Group AB (publ)
InstrumentSE0012673267 Ordinary Shares
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier18 140 439
Antal rösträtter18 140 439
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-08
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 296 027
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter18 296 027
Andel
 - aktier10,07364 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,07364 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,07364 % 18 296 027
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,07364 % 18 296 027
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter14 401 936
 - andel av rösträtter7,92959 %
 - bolagCapital Bank and Trust Company
 - antal rösträtter10 610
 - andel av rösträtter0,00584 %
 - bolagCapital International, Inc.
 - antal rösträtter3 719 511
 - andel av rösträtter2,04793 %
 - bolagCapital International Sárl
 - antal rösträtter163 970
 - andel av rösträtter0,09028 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 296 027
 - andel av rösträtter10,07364 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.