STOCKHOLM, 9 augusti - Elektas (EKTA-B.ST) årsredovisning för 2017/18 kan nu laddas ner från investerarsektionen på företagets webbplats, www.elekta.com. Årsredovisningen finns även bifogad i detta pressmeddelande.

# # #

För mer information, kontakta:
Johan Andersson, Director Investor Relations
Tel: +46 70 210 0451, e-post: johan.andersson@elekta.com

Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com