Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000421273 Aktie
InnehavareHandelsbanken fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 347 409
Antal rösträtter1 347 409
 
Transaktionen
Datum2021-09-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 376 409
 - direkt innehavda rösträtter1 376 409
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter5,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02 % 1 376 409
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,02 % 1 376 409
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 376 409
 - andel av rösträtter5,02 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.