Stärkt konkurrenskraft via rekrytering och förvärv

Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 70,0 Mkr (61,5) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 14% (19%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 14% (14%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 41,3 Mkr (34,0)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,6 Mkr (1,2) varav 0,6 Mkr (0,2) hänförligt till förvärv och 0,0 Mkr (1,0) hänförligt till bolagets notering vid Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 13,8 Mkr (11,6) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 20% (19%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,4 Mkr (5,3)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,56 kr (0,43) och efter utspädning till 0,56 kr (0,40)
 • Förvärvat 58% av More Intenz AB samt 30% av janjoo AB för att stärka vår konkurrenskraft
Första halvåret
 • Nettoomsättningen uppgick till 139,9 Mkr (120,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 17% (19%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 16% (14%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 80,4 Mkr (66,2)
 • Första halvåret belastades av jämförelsestörande poster om 0,9 (1,2) hänförliga till förvärv och bolagets notering vid Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 27,7 Mkr (23,2) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 20% (19%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,9 Mkr (12,0)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,12 kr (0,96) och efter utspädning 1,12 kr (0,91)
 • Förvärvat 58% av More Intenz AB samt 30% av janjoo AB för att stärka vår konkurrenskraft

VD:s kommentarer 

Under det andra kvartalet har vi fortsatt att investera i långsiktig lönsam tillväxt. För att stärka den organiska tillväxten har vi rekryterat ett fyrtiotal nya kollegor, med start i augusti, inom utveckling, sälj och expert services. Genom rekryteringen investerar vi i förbättrad spetskompetens, bland annat inom expert services med fokus på programmering. Vi har, därtill, genomfört förvärv för att stärka vår produktportfölj både mot nya och befintliga kunder.

Vår omsättning uppgick under det andra kvartalet till 70,0 Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 14% jämfört med samma kvartal föregående år. De repetitiva intäkterna, som är viktiga för vår tillväxt, ökade med 21% under det andra kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad EBITA uppgick till 13,8 Mkr motsvarande en marginal på 20%, vilket är en procentenhet bättre än samma kvartal föregående år.

Expert services, växte med 2% jämfört med det andra kvartalet föregående år. Den organiska tillväxten har hållits tillbaka till följd av många helgdagar, klämdagar och intern träning i programmering (Python). Precis som tidigare stod befintliga kunder för ungefär 70% av intäkterna från expert services vilket skapar en förutsägbarhet i vårt prognosarbete även framåt.

Segmentet Övriga Norden fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 53% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten i Övriga Norden under andra kvartalet reflekterar den orderingång vi hade under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Tillväxttakten visar att vår vertikalstrategi mot fastighet, energi, partihandel och konsult ger resultat, inte minst i Övriga Norden. Under det andra kvartalet har vi tagit många nya affärer med en bra mix av små, medelstora och stora företag. Bland de något större nya kunderna kan Docu Group, Hellanor A/S, Bengt Dahlgren AB, Mäklarsamfundet, Finspångs Tekniska Verk AB och Private Barnehagers Landsforbund nämnas.

Tillväxten för det första halvåret uppgick till 17%, varav 16% är organisk, och justerad EBITA uppgick till 20%, vilket är en förbättring jämfört med första halvåret föregående år.

Som jag beskrev i den förra kvartalsrapporten har vi investerat mycket tid under det första halvåret i att utvärdera potentiella förvärvskandidater, med syftet att stärka produktportföljen både mot nya och befintliga kunder. Två av de bolag vi har utvärderat är janjoo AB och More intenz AB. I mitten av juni signerade vi avtal att förvärva aktier i båda bolagen med tilläggsoptioner att köpa 100% av aktierna när vi lärt känna dem fullt ut.

janjoo AB utvecklar och säljer e-tjänster, bland annat formulärhantering och ärendeportaler, som förenklar och effektiviserar främst för energi- och fastighetsbolag i kontakt med sina kunder. Vi har haft ett lyckat samarbetat med janjoo AB under några år vilket resulterat i att hälften av deras kunder redan idag använder Lime.

More intenz AB säljer och levererar tjänster för att hjälpa företag att bli bättre på försäljning och kundservice. Vi har rekommenderat varandra under flera år och har gemensamma värderingar och är verksamma på samma marknader. När våra större kunder nu efterfrågar mer hjälp inom detta område, känns det naturligt att More intenz AB blir en del av Lime. Vårt gemensamma erbjudande kommer skapa ett ännu större värde för kunderna och därmed goda förutsättningar att stärka vår långsiktiga relation.

Förutom 15 nya kollegor från janjoo AB och More intenz AB vill jag välkomna det fyrtiotal nya kollegor som påbörjar sin upplärning inom utveckling, försäljning och expert services i vårt traineeprogram i början av augusti. De kommer att bli ett bra tillskott efter sommaren.

Jag vill önska kunder, kollegor och aktieägare en riktigt fin semester. Vi på Lime kommer passa på att vila och samla ordentligt med energi. Efter semestern är det fullt fokus på försäljning, kunder och integration av janjoo AB och More intenz AB samt upplärning av nya kollegor för att nå fortsatt långsiktig lönsam tillväxt.

Glad sommar!                                         

/Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)

Läs hela rapporten i bifogad PDF

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2019

Fredagen den 19 juli kl 10:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.

Länk till webcasten finner ni här. (https://register.gotowebinar.com/register/8337551993654357005)

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations /+46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl.08.00 CEST.

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.

www.lime-technologies.se