Alfa Lavals rapport för det andra kvartalet publiceras den 16 juli klockan 12:00. Telefonkonferensen startar klockan 13:00.

För att delta i telefonkonferensen - som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt finans- och ekonomidirektör Jan Allde - registrera er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid.

http://emea.directeventreg.com/registration/5896059  

Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att finnas tillgänglig på www.alfalaval.se/investerare.

För att lyssna på telefonkonferensen i efterhand kan ni ringa +44 (0)3333 0097 85, konferens ID 58 96 059. Inspelningen finns tillgänglig till och med den 18 juli. Efter det får ni gå till www.alfalaval.se/investerare för att se och lyssna på webbsändningen.

Kontaktpersoner:

Gabriella Grotte
Alfa Laval
Tel: 046 36 74 82

Beata Ardhe
Alfa Laval
Tel: 046 36 65 26