Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 20 augusti 2018 till och med den 24 augusti 2018 återköpt sammanlagt 2 447 000 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 20 april 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 20 augusti 2018 till och med den 24 augusti 2018 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum |Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts| Totalt|
| | volym (antal| -pris per dag|transaktionsvärde|
| | aktier)| (SEK)| per dag (SEK)|
+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|20 | 500 000| 42,1267| 21 063 350|
|augusti| | | |
|2018 | | | |
+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|21 | 347 000| 42,1760| 14 635 072|
|augusti| | | |
|2018 | | | |
+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|22 | 600 000| 42,3901| 25 434 060|
|augusti| | | |
|2018 | | | |
+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|23 | 500 000| 42,4027| 21 201 350|
|augusti| | | |
|2018 | | | |
+-------+-----------------+------------------+-----------------+
|24 | 500 000| 42,3201| 21 160 050|
|augusti| | | |
|2018 | | | |
+-------+-----------------+------------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 24 augusti 2018 till 43 327 000 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 24 augusti, 2018 har sammanlagt 43 327 000 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare
Andreas Joelsson, Head of Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media
Ralf Bagner, pressekreterare                       Johanna Hansson, pressekreterare
Tel: +46(0)70 338 72 48                              +46(0)73 086 47 14             
ralf.bagner@teliacompany.com                  johanna.z.hansson@teliacompany.com

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 07.30 CET. 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt - året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.