ChargePanel AB (”ChargePanel” eller ”Bolaget”) är ett GreenTech-bolag som erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen. Genom att skapa en sömlös övergång till e-mobilitet förenklas laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som potentiellt kan driva en uppvärdering av Bolaget, vilka är en marknad i hög tillväxt, en lukrativ tillväxtstrategi och en skalbar affärsmodell som möjliggör marginalexpansion. Genom en DCF-värdering härleds ett potentiellt värde om 8,6 kr per aktie i ett Base scenario.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på ChargePanel. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.