Neonatalvårdsbolaget GPX Medical redovisar en ökad rörelseförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0 kronor. Aktiverat arbete för egen räkning var 0,6 miljoner kronor (0,5) och de totala rörelseintäkterna 0,9 miljoner kronor (0,9).

Rörelseresultatet blev -2 miljoner kronor (-1).

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (-1).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,14).

Likvida medel uppgick till 16,6 miljoner kronor (5,4).

"GPX Medical befinner sig nu i en spännande fas. Vi arbetar med högt tempo för att genomföra den plan vi satt upp för bolaget med marknadslansering år 2023. Under det fjärde kvartalet förstärkte vi organisationen med två nya medarbetare och ett flertal specialistkonsulter", kommenterar vd:n Hanna Sjöström.

GPX Medical, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2-1
Nettoresultat-2-1
Resultat per aktie, kronor-0,19-0,14
Likvida medel16,65,4207,4%
Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire