Betsson förvärvar Gaming Innovation Groups B2C-verksamhet. GiG driver varumärkena Guts, Kaboo, Rizk och Thrills som förvärvas av Betsson. Varumärkena drivs under licenser på Malta, i Storbritannien, Sverige och Tyskland (Schleswig-Holstein). Varumärket Rizk kommer inom kort att lanseras under licenser i Spanien och Kroatien. GiG är noterat på Oslo- och Stockholmsbörsen.

Betsson förvärvar GiG-dotterbolaget Zecure Gaming Limited, där tillgångar, den operativa affärsverksamheten, front-end och middleware-teknologin samt spellicenser hänförlig till de förvärvade varumärken inom B2C-verksamheten som ingår i förvärvet kommer att flyttas in.

Betsson kommer genom detta förvärv stärka sin position på några av sina nyckelmarknader och öppna upp för fler möjligheter med nya varumärken i Spanien och Kroatien. I tillägg till detta ges Betsson möjligheten att integrera sin egenutvecklade sportbok och betalningsplattform med GiGs plattform vilket medför att Betsson kommer att kunna erbjuda sin teknologi till GiGs potentiella B2B-kunder. Delar av den förvärvade verksamheten bedrivs på marknader där Betsson redan verkar, vilket kommer att leda till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

"Betssons ambition är att växa snabbare än marknaden på lång sikt, både organiskt och genom förvärv. Detta förvärv visar att Betsson är och kommer vara en del av den konsolidering som vi tror kommer följa av att fler marknader kommer bli reglerade. Via detta förvärv ser vi en bra möjlighet för Betsson att förädla de förvärvade tillgångarna genom Betssons expertis inom B2C och våra optimerade kanaler för marknadsföring. Avtalet med GiG förbättrar ytterligare Betssons tillväxtpotential för vår egenutvecklade sportbok och vår betalningsplattform på B2B-marknaden. Som en av Europas största operatörer är detta en bra språngbräda för Betsson att ytterligare stärka vår strategiska position." säger Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB.

Intäkterna för den förvärvade verksamheten uppgick under 2019 till 77 miljoner EUR och EBIT uppgick till 7,6 miljoner EUR.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 22,3 miljoner EUR, vilket motsvarar en EBIT multipel om 2,9 för 2019. Som en del av förvärvet har Betsson ingått ett plattforms-avtal där de förvärvade varumärkena kommer att drivas på GiGs B2B-plattform under minst två och ett halvt år. Betsson kommer att betala en intäktsbaserad plattformsavgift från den förvärvade verksamheten. Under de första två åren kommer plattformsavgiften även inkludera en förhöjd avgift som är estimerad att uppgå till 15 miljoner EUR (varav 8,7 miljoner kommer att förskottsbetalas vid slutförandet av affären).

Kombinationen av den initiala köpeskillingen och den estimerade förhöjda plattformsavgiften utgör den totala köpeskillingen för den förvärvade verksamheten.

Förvärvet finansieras genom Betssons RCF vilket skapar en finansiell flexibilitet.

Transaktionen förutsätter sedvanlig regulatoriskt godkännande. Förvärvet förväntas slutföras i mitten av april 2020.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar juridisk rådgivare till Betsson i samband med transaktionen och PwC agerar finansiell rådgivare.

Om Betsson AB

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO
martin.ohman@betssonab.com
 

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl.07:50 CET.