Jesper Martaeng slutar som CTO på egen begäran. Göran Folkesson, vd Clean Motion, tar tillfälligt över CTO rollen under tiden som bolaget ser över sin framtida organisation.

Jesper Martaeng, nuvarande CTO på Clean Motion, lämnar bolaget på egen begäran. Göran Folkesson tar tillfälligt över CTO rollen tills Clean Motions framtida organisation har setts över och eventuell rekrytering genomförts.

-Jesper har haft en mycket viktig roll främst i batteriutveckling och det battery swap system som har utvecklats med Fortum och nu används i Indien. Jespers gedigna erfarenhet i batterisystem har möjliggjort att vi med små resurser har tagit fram ett helt unikt batteribyteskoncept som fått ett stort intresse. Vi är fortsatt övertygade att batteribytessystem är en kritisk pusselbit för kontinuerlig drift och hög tillgänglighet för elfordonsflottor.
Vi har ett behov av att minska vår kostnadsstruktur och med den förändring vi gjort med vår nya verksamhetsgren, eMobility Labs, så ser vi över vår framtida organisation. Under tiden tar jag tillfälligt över CTO rollen, säger Göran Folkesson, vd Clean Motion.

Jag vill tacka Jesper för hans hårda arbete under flera år på Clean Motion och önskar honom all lycka till framöver.

Förändringen sker per den 2 oktober.

Lerum, 2019-09-27

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.