Erik Penser Bank höjer sitt motiverade värde på IT-konsultbolaget Exsitec till 176-178 kronor, från tidigare 161-163 kronor. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

I analysen pekas det på att Exsitec med förvärvet av Vitari blir en koncern med position som nummer ett i både Sverige och Norge. Vitari är Norges största Visma-partner.

"Förvärvet ger en bra plattform för organisk tillväxt men också förvärv, eftersom den norska marknaden är mindre konsoliderad än den svenska. Ytterligare geografisk expansion kan väntas. Det finns en tydlig logik för Exsitec i att förvärva Visma-partners utanför Sverige och vi tror att det på sikt finns potential för fler förvärv likt Vitari", skriver Penser.

Penser har adderat Vitari till prognoserna vilket ger 22 procent högre omsättning i snitt 2022-2024e, men bara 10 procent högre ebita på grund av Vitaris lägre marginaler. På sikt bedöms dessa dock kunna höjas till Exsitecs nivå.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire