Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning av sin produktionsguidning för 2019, finns ljuspunkter att uppmärksamma. Framförallt har 2P-reserverna på Tie uppgraderats med 62% till 17,4 miljoner fat, vilket nära fördubblat platåproduktionen för Tie till nästan sex år. Vi har nu justerat timingen något och räknar med en produktion på 2850 fat per dag i år och 5300 fat per dag 2020e. I kombination med justerade oljeprisprognoser har vi sänkt vårt EBIT-estimat med 3% för 2019e och höjt med 2% för 2020e. Även om det kräver att motvinden kring utrustning och tillståndsfrågor vänder snart så ser vi låg risk för att produktionsökningen inte ska materialiseras på något års sikt, och vi ser ett värderingsstöd för aktien på 28-29 kr per aktie. Med organisk tillväxt på Tartaruga kommande år och ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi en hög potential i aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20191126.pdf 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se