Nasdaq Stockholm har godkänt Prime Livings dotterbolag Prime Living Campus Stockholm som emittent av räntebärande instrument på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta med anledning av ansökan om upptagande till handel av det obligationslån 2018/2020 om 100 miljoner kronor som offentliggjordes i mitten av mars. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire