Flaggningsmeddelande i Essity Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556325-5511 Essity Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0009922164 Aktie
InnehavareAB Industrivärden
 
Före transaktionen
Antal aktier69 920 354
Antal rösträtter369 233 354
 
Transaktionen
Datum2021-05-05
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier70 557 000
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter369 870 000
Andel
 - aktier10,04595 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter29,40254 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,40254 % 70 557 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,40254 % 70 557 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagIndustrivärden Förvaltning AB
 - antal rösträtter369 870 000
 - andel av rösträtter29,40254 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter369 870 000
 - andel av rösträtter29,40254 %
 
Kommentar
Förvärvet har gjorts av Industrivärden Förvaltning AB, som ägs till 100% av AB Industrivärden. Denna anmälan görs av AB Industrivärden för Industrivärden Förvaltning AB:s räkning.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.