Flaggningsmeddelande i Nobina AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-4569 Nobina AB (publ)
InstrumentSE0007185418 Common Shares
InnehavareBank of Montreal
 
Före transaktionen
Antal aktier4 644 619
Antal rösträtter4 644 619
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 525 032
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 525 032
Andel
 - aktier3,98959 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,98959 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,98959 % 3 525 032
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,06715 % 2 710 000
 
TOTALT7,05674 % 6 235 032
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBMO Asset Management Limited
 - antal rösträtter814 032
 - andel av rösträtter0,92131 %
 - bolagBank of Montreal, London Branch
 - antal rösträtter2 710 000
 - andel av rösträtter3,06715 %
 - bolagBMO Capital Markets Corp.
 - antal rösträtter2 711 000
 - andel av rösträtter3,06828 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 235 032
 - andel av rösträtter7,05674 %
 
Kommentar
Changes due to: Change in Nature of holding
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.