Affärssystembolaget Jetty har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman den 15 maj att emittera aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,5 miljoner kronor. Teckningsförbindelser på 2,4 miljoner kronor, motsvarande drygt 37 procent av emissionsvolymen finns från styrelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1 krona per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 17 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 18 juni. Teckningstiden löper från 24 juni till 8 juli och handel med teckningsrätter sker den 24 juni till 4 juli.

Syftet med nyemissionen är att stärka rörelsekapitalet och för att kunna investera i åtgärder för ökad försäljningsexpansion. Bolagets huvudfokus är nu expansion och försäljningsökning. Under våren har en ansvarig på plats för Jettys amerikanska dotterbolag rekryterats och sedan slutet av maj har bolaget på allvar satt i gång arbetet med etablering av Jetty i USA.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire