IT-konsultbolaget Exsitec redovisar ökande omsättning och stärkt rörelseresultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 90 procent till 133,4 miljoner kronor (70,2).

Andelen återkommande programvaruintäkter uppgick till 29 procent (25).

Ebita-resultat blev 22,8 miljoner kronor (11,2), med en ebita-marginal på 17,1 procent (16,0).

Rörelseresultatet blev 5,2 miljoner kronor (1,8), med en rörelsemarginal på 3,9 procent (2,6).

Resultatet före skatt var 4,4 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-1,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 24 miljoner kronor (28).

"Ett starkt affärsläge och offensiva satsningar har präglat kvartalet. Samhället i stort har börjat öppna upp mer, restriktionerna lättar och den marknad som Exsitec befinner sig på uppvisar inga större tecken på att det fortfarande råder en pandemi. Tvärtom visar våra kunder ett stort intresse för att investera i IT-stöd för sin verksamhet", uppger vd Johan Kallblad.

Han skriver vidare att orderingången varit stark under kvartalet, med ett dubbelt så högt ordervärde i nya väsentliga affärer i jämförbara verksamheter än under samma period föregående år.

Avslutningsvis nämner Kallblad att det tredje kvartalet alltid präglas något av semesterperioden, med säsongsmässigt lägre affärsvolym, vilket gör det till det normalt sett svagaste kvartalet för Exsitec på året.

Exsitec, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning133,470,290,0%
EBITA22,811,2103,6%
EBITA-marginal17,1%16,0%
Rörelseresultat5,21,8188,9%
Rörelsemarginal3,9%2,6%
Resultat före skatt4,41,5193,3%
Nettoresultat-1,1-1,0
Kassaflöde från löpande verksamhet2428-14,3%
Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire