Aktieägarna i forskningsbolaget Bioarctic kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj i Stockholm. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Wenche Rolfsen, Ivar Verner, Hans Ekelund, Pär Gellerfors, Lars Lannfelt, Mikael Smedeby och Eugen Steiner samt nyval av Ewa Björling. Vidare föreslås omval av Wenche Rolfsen som styrelseordförande och Ivar Verner som vice ordförande. Ewa Björling var handelsminister mellan 2007 och 2014 och har idag flera styrelseuppdrag.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ett personaloptionsprogram avsett för bolagets ledning, forskare och övrig personal på högst 1,0 miljoner personaloptioner. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire