STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna visar en svag dragning nedåt under förmiddagen, samtidigt som börserna står på minus. Dollarn har stärkts mot såväl euron som yenen.

Brittiska räntor är 1-2 punkter ned medan pundet stärkts något mot euron.

KPI-inflationen i Storbritannien överraskade på uppsidan, och steg till 0,7 procent i februari från 0,6 procent i januari, väntat var oförändrade 0,6 procent.

Neil Birrell på Premier Milton ser ingen direkt dånande inflation framöver, även om riktningen är klar.

"Framåtblickande så kommer det vi hör på måndag om lättnader i restriktionerna att styra uppfattningen om vart vi är på väg och det är otvivelaktigt uppåt under årets gång", sade han enligt Dow Jones.

ING noterade att inflationen har fladdrat runt lite sedan pandemin började, nu var det högre priser inom restaurang/hotell (trots restriktioner) och mindre nedgång från transportsektorn efter jul som bidrog till att dra upp inflationen.

Baseffekter från energipriserna väntas sedan dra upp huvudinflationen mot 1,5 procent i andra kvartalet. Om man adderar spridningseffekter från högre transportkostnader (brexit och störda leverenskedjor) så kan inflationen stiga mot, eller kanske något över, 2-procentsmålet i slutet av året.

Detta väntas dock inte bestå. Uppgången är mest relaterad till energi och den underliggande inflationen väntas vara mer stabil. Den efterfrågeökning som antas komma när restriktionerna lättar väntas inte leda till någon betydande prisuppgång då tjänstepriserna varit mycket mindre volatila än de för varor, och den nya KPI-korgen begränsar också deras inverkan.

Arbetslösheten är också viktig och den väntas stiga, beroende på hur permitteringsstödet lättas. Lediga resurser på arbetsmarknaden gör att detta inte är en miljö för samlat lönetryck utan mer beroende på sektor.

"Den viktigaste slutsatsen för Bank of England är dels att inflationen inte talar för att införa negativa räntor under hösten och dels att den troligen inte talar för räntehöjningar eller minskad balansräkning förrän 2023 tidigast", skrev ING.

USA-räntorna fortsatte att stiga på tisdagen och den tioåriga statsobligationen toppade på 1,33 procent (högsta sedan februari 2020), men har därefter sjunkit tillbaka till 1,29 procent under onsdagen.

Fokus ligger fortsatt på väntade finanspolitiska stimulanser och en drift uppåt i inflationsförväntningarna.

Fedchefen i San Francisco, Mary Daly, ser ingen fara på taket.

"Jag tror inte att vi har en oönskad inflation runt hörnet. Jag tror inte att det är en risk vi behöver tänka på just nu", sade hon på tisdagen.

Under eftermiddagen kommer USA-data form av detaljhandel, PPI, industriproduktion och NAHB:s husmarknadsindex. Dessutom publiceras protokollet från Feds policymöte 26-27 januari. Som vanligt letar marknaden efter ledtrådar på timing för eventuell nedtrappade tillgångsköp, "tapering".

Yenen har tappat något till 105:90 mot dollarn. Japans export steg 6,4 procent på årsbasis i januari, vilket var marginellt svagare än väntat. Importen sjönk samtidigt 9,5 procent, betydligt svagare än väntade -6,0 procent.

Svenska räntor sjunker något under förmiddagen medan kronan tappat 2 öre mot dollarn.

Kantar Prosperas enkät över inflationsförväntningarna (KPIF) hos penningmarknadens aktörer visade en liten uppgång i februari. Förväntningarna på ett, två och fem års sikt steg från 1,11, 1,34 och 1,75 procent till 1,13, 1,38 respektive 1,77 procent.

Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, skrev i en kommentar på Twitter att det inte var så förvånande att de långsiktiga inflationsförväntningarna tickade upp lite.

"Utmaningen kommer att komma i sommar när den aktuella inflationen väntas ligga runt 1 procent i snitt under kommande tolv månader eller så. Vad kommer att hända med förväntningarna då?", frågade han sig.

På torsdagen publiceras KPIF för januari, som väntas visa att inflationstakten steg till 1,6 från 0,5 procent, något under Riksbankens prognos på 1,7 procent. På fredag publiceras protokollet från Riksbankens senaste möte.              onsdag kl 10.30 (tisdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:3097 (8:2883) EUR/USD 1:2078 (1:2110)
EUR/SEK 10:0364 (10:0379) USD/JPY 105:90 (105:66)
Ty obl 2 -0,69 (-0,69) Ty obl 10 -0,35 (-0,37)
US obl 2 0,13 (0,12) US obl 10 1,29 (1,26)
Sv obl 2 -0,29 (-0,30) Sv obl 10 0,30 (0,27)


Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933
Nyhetsbyrån Direkt