Forskningsbolaget Cereno Scientific förbereder att inom kort lämna in ansökan om klinisk prövning avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1. Det innebär att ansökan kommer att lämnas in tidigare än under tredje kvartalet 2019, som tidigare kommunicerats. Bolaget avser därmed kunna inleda studien under första halvåret 2020, förutsatt de berörda myndigheternas och etikkommitténs godkännande samt att tillräckligt studiematerial producerats. Det framgår av ett pressmeddelande.

- Cereno Scientific har tillsammans med samarbetspartnern Galenica och CRO-bolaget OCT Group arbetat hårt de senaste månaderna på denna ansökan och vi är glada att kunna lämna in den tidigare än planerat. Vi ser fram emot att gå vidare med nästa studie för vår läkemedelskandidat CS1, som i tidigare prekliniska och kliniska studier visat positiva resultat, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Fas II-studien kommer att genomföras på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien tillsammans med det ryska CRO-bolaget OCT Group och utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire