Catena Media plc ("Catena Media") förvärvar den ledande portalen för nyheter om valutahandel, LeapRate.com. Genom detta förvärv utökar Catena Media sin ledande ställning inom finansvertikalen och valutahandeln, främst i USA men även i Storbritannien och Australien. 

LeapRate.com (https://www.leaprate.com/) tillhandahåller nyheter och information om den globala valutahandeln på nätet, även kallad forexsektorn. Webbplatsen omfattar nyheter och analyser av bolag som erbjuder konsumenter och institutioner handel med valutor, Contracts for Difference (CFD) och kryptovalutor samt bolag som erbjuder teknik och tjänster till sektorn.

LeapRate.com startades 2010 och drivs av sin grundare tillsammans med ett antal erfarna oberoende journalister med bas i Europa och Israel. Grundaren kommer stanna kvar på företaget under 18 månader för att säkerställa en smidig övergång till Catena Media. LeapRate.com producerar ett välkänt nyhetsbrev som läses av många av branschens viktigaste beslutsfattare. De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsomsättning på cirka 360 000 USD där större delen kommer ifrån fasta avgifter och annonsering. Webbplatsen har godkänts för Google News.  

"Detta förvärv ligger i linje med tillväxtstrategi och stärker vår position inom leadgenerering i finansvertikalen. Vi är mycket glada över att kunna välkomna LeapRate.com till Catena Mediafamiljen och ser fram emot att utveckla bolaget att förverkliga sin fulla potential."

Per Hellberg, CEO

Den inledande köpeskillingen, som ska erläggas i samband med transaktionens slutförande, utgörs av en förskottsbetalning på 4,0 miljoner USD, varav 2,0 miljoner USD kan betalas med nyemitterade aktier i Catena Media och återstoden i kontanter. Aktierna kommer att emitteras till marknadsvärde, vilket beräknas som den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period på 30 handelsdagar som beräknas i samband med dagen för avtalets undertecknande.  

Förutom den ursprungliga köpeskillingen kan säljaren även erhålla en tilläggsköpeskilling baserat på de förvärvade tillgångarnas resultat under en tolvmånadersperiod. Catena Media kan välja att erlägga 50 procent av tilläggsköpeskillingen i kontanter eller i form av nyemitterade aktier i bolaget. Eventuella nya aktier kommer att emitteras till marknadsvärde, vilket beräknas som den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period på 30 handelsdagar som beräknas i samband med den relevanta betalningsdagen.

Den maximala tilläggsköpeskillingen uppgår till 4,0 miljoner USD. Om ersättningen utgår i aktier tillämpas en lock-up period på tolv månader. I ett rimligt förutsett scenario kommer den totala kostnaden för förvärvet att uppgå till cirka 6,0 miljoner amerikanska dollar, det vill säga en förskottsbetalning på 4,0 miljoner USD och en betalning av tilläggsköpeskillingen på totalt 2,0 miljoner USD. Enligt detta scenario måste de förvärvade tillgångarna i LeapRate.com generera en omsättningstillväxt på mer än 20 procent om året under tilläggsköpeskillingens löptid. 

För ytterligare information, kontakta:  

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2018 kl. 09:00 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information:www.catenamedia.com