God lönsamhetsutveckling i kvartalet

" Vi ser nu full effekt av våra genomförda prisökningar. Även den förbättrade produktionseffektiviteten av möbelinsourcingen ger ökad lönsamhet. Koncernens EBITA-resultat har förbättrats i kvartalet och uppgick till 18,6 Mkr (18,4) med en EBITA-marginal på 11,7 procent (11,0)", säger VD Per-Arne Andersson.

Andra kvartalet i sammandrag:

april- juni 2019
 • Nettoomsättning 158,9 Mkr (167,0)
 • Ebita-resultat 18,6 Mkr (18,4)
 • Resultat före skatt 17,7 Mkr (17,1)
 • Resultat per aktie 0,65 kr (0,63)

Delårsperioden i sammandrag:

januari - juni 2019
 • Nettoomsättning 320,0 Mkr (335,7)
 • Ebita-resultat 33,1 Mkr (38,5)
 • Resultat före skatt 31,5 Mkr (36,3)
 • Resultat per aktie 1,15 Mkr (1,35)
Viktiga händelser under kvartalet:
 •  Genomförda prishöjningar ger positiva effekter på bruttomarginalutvecklingen
 •  Ökat EBITA-resultat i både Svedbergs och Macro Design
 •  Fortsatt positiv försäljningsutveckling för projektverksamheten
 •  God utveckling på den norska marknaden
 •  Synergier av att Macro Designs möbler nu tillverkas i Dalstorp ger en positiv utveckling på lönsamheten

Händelser efter kvartalet:

Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Informationen lämnades för offentliggörande 16 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Information beträffande denna rapport lämnas av VD Per-Arne Andersson  på +46 321 53 30 00.

Svedbergs startades 1920 som bleckslageri men övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning, att utveckla, tillverka och marknadsföra det kompletta badrummet under egna varumärket Svedbergs. Företaget är marknadsledande i Norden på badrumsmöbler och utvecklar hela tiden sortimentet för att täcka alla behov som konsumenten har i sitt badrum. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp, Västergötland där merparten av produktionen sker. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs och Macro Design.