Clean Motions styrelse kommer nästa vecka att besluta hur bolaget ska fortskrida med den kortsiktiga finansieringen. Detta anges mot bakgrund av att Interest Group, som i samband med Clean Motions rekonstruktion åtagit sig att investera 15 miljoner kronor i bolaget, ännu inte inkommit med emissionslikviden.

”Det är givetvis en mycket allvarlig situation att Interest Group inte uppfyllt sina åtaganden, vilket skapar skada och merarbete för oss som bolag. Samtidigt är jag fylld av tillförsikt i att bolaget är i en mycket god situation såväl i vårt affärserbjudande som i våra möjligheter att hitta alternativ finansiering”, säger vd Göran Folkesson i ett pressmeddelande.

Medan Interest Group vidhåller att man kommer lösa emissionslikviden arbetar Clean Motion på flera alternativa finansieringsvägar. Bolaget sonderar bland annat med industriella samarbetspartner och institutionella investerare och utreder även möjligheten till en företrädesemission.

Vad gäller borgenärer som tecknat sig för den riktade kvittningsemissionen i storleken av 6,8 miljoner kronor, så har samtliga förklarat sig villiga att avvakta eventuella förändrade emissionsvillkor, skriver Clean Motion. Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire