Online Brands aviserar ett omvänt förvärv med Cama Intressenter som ligger bakom e-handelsbolaget Cama-Gruppen.

Bolaget uppger i ett pressmeddelande att en avsiktsförklaring är undertecknad om att Online Brands förvärvar samtliga aktier i Cama genom en apportemission av egna aktier. Om transaktionen genomförs kommer Online Brands verksamhet att övergå i Camas verksamhet.

Köpeskillingen är på cirka 330 miljoner kronor och Online Brands nuvarande aktieägare kommer efteråt att inneha cirka 10 procent av aktierna och rösterna i det nya bolaget. Transaktionen förväntas bli slutförd under andra kvartalet. Den är villkorad bland annat av att Nasdaq First North Growth Markets godkänner den fortsatta noteringen av det nya bolaget samt ett godkännande av Online Brands bolagsstämma.

Cama verkar primärt inom mattor och hade förra året en omsättning på 90 miljoner kronor med ett ebitda på 11,5 miljoner kronor. Tillväxten har varit stark det senaste året och var upp hela 150 procent under första kvartalet 2021.Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire