Vindkraftsbolaget OX2 började i dag den 23 juni att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet OX2. Intresset för att teckna aktier i bolaget var stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Bolaget fick fler än 25 000 aktieägare.

Teckningskursen var på förhand bestämd till 60 kronor per aktie. Erbjudande bestod av 72,87 miljoner aktier, fördelat på 10,20 miljoner nyemitterade aktier och 62,67 miljoner befintliga aktier. Det finns även en övertilldelningsoption på 10,93 miljoner aktier och erbjudandet omfattar totalt högst 83,80 miljoner aktier.

Bolaget ökar genom erbjudandet sin tillgängliga likviditet med 3,0 miljarder kronor, varav 1,8miljarder kronor i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder kronor som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 miljarder kronor som återbetalas genom erbjudandet.

Cornerstone-investerare är AFA försäkring, BNP Paribas, Danica Pension, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Skandia Liv och Fonder, Länsförsäkringar Fonder, som tecknar för 2,25 miljarder kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 58,81 kronor som högst betalt och 54,50 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 56,25 kronor, en nedgång på 6,3 procent jämfört med teckningskursen på 60 kronor. Aktier för 197 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 272,52 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 15,3 miljarder kronor räknat på senast betalt. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire