Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter lade den 3 mars ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier och teckningsbolaget i fastighetsbolaget Maxfastigheter. Stenhus meddelar nu att ägare motsvarande 72,1 procent av aktierna och 67,8 procent av teckningsoptionerna i Maxfastigheter har accepterat uppköpsbudet. Det framgår av ett pressmeddelande. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire