Stockholm, Feb. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Idag, den 19 februari 2019, är den sista dagen för handel i Vostok New Ventures depåbevis inklusive rätt att erhålla inlösendepåbevis avseende inlösenförfarande om 25 SEK per depåbevis. Avstämningsdag för split och erhållande av inlösenaktier är den 21 februari 2019. Det krävs inte någon åtgärd från depåbevisinnehavaren för att erhålla inlösendepåbevis. Handel i inlösendepåbevisen kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden 22 februari–7 mars 2019.

Avstämningsdag för inlösen av inlösendepåbevis är den 11 mars 2019. Utbetalning till innehavare av inlösendepåbevis förväntas ske omkring den 14 mars 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga