Till följd av effekterna av covid-19 har marknadsläget gradvis förändrats under senare delen av mars månad. För att minimera de finansiella effekterna av ökad osäkerhet och påverkan på verksamheten initierar PE implementering av korttidsarbete, kostnadsbesparingar och skjuter fram investeringar.

PE har haft en stark start på året och de åtgärder som vidtogs under 2019 har fått avsedd effekt. Den senaste tiden har dock aktivitetsnivån i marknaden påverkats av covid-19. För att minimera de finansiella effekterna orsakade av covid-19 genomför bolaget en rad aktiviteter. Bland annat kommer korttidsarbete att initieras i vissa delar av verksamheten och omfattar både administrativa medarbetare och konsulter. Detta kommer att genomföras i enlighet med nationella regelverk och i samråd med berörda fackförbund och målet är att kunna återgå till normal verksamhet så snart läget gör det möjligt. Samtidigt har en kostnadsöversyn inletts, planerade investeringar skjuts på framtiden och vi avser att nyttja de statliga stödåtgärder som kan vara tillämpliga för PE. Som alltid är hälsan och säkerheten för medarbetare, kunder och samarbetspartners av högsta prioritet. Den finansiella påverkan till följd av covid-19 är för tillfället inte möjlig att förutse.

­­- De allra flesta av våra verksamheter har inte berörts av det förändrade marknadsläget och i januari och februari levererade vi ett starkt resultat i linje med våra förväntningar. De aktiviteter vi genomförde 2019 har fått förväntad effekt och vi har haft en hög beläggningsnivå och fullt fokus på att leverera i uppdragen åt våra kunder. Nu ser vi dock över alla våra kostnader, skjuter på planerade investeringar och implementerar korttidsarbete i de enheter som nu påverkats av osäkerheten på marknaden, säger Per-Arne Gustavsson, VD och Koncernchef på PE.

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL) ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGÖRA ENLIGT EU:S MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNING. INFORMATIONEN LÄMNADES, GENOM KONAKTPERSONERNAS FÖRSORG, FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 11:55 CET DEN 3 APRIL 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Arvid Linder, Kommunikationschef
Tel: +46 70 779 58 98
E-post: arvid.linder@pe.se

Om PE

PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri. Vi finns representerade i hela landet och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.pe.se.