SciBase och Swiss Institute of Allergy and Asthma Research i Davos Schweiz (SIAF-SFI) meddelar idag att man ingått ett formellt avtal för användandet av Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vid test av hudbarriärens funktion. Partnerna har dessutom gjort en gemensam patentansökan som täcker användandet av elektrisk impedans för utvärdering av barriär funktionen i epitelial vävnad potentiellt innebärande ett unikt verktyg som adresserar några av de vanligaste sjukdomarna såsom eksem, födoämnesallergier, allergisk rinit och astma.

Avtalet formaliserar ett forskningssamarbete som pågått I nästan tre år. Samarbete resulterade nyligen i inlämnandet av en vetenskaplig artikel avseende djurstudier till en ledande forskningstidskrift. Artikeln visar på potentialen av EIS och hur EIS kan användas vid utvärdering av hudbarriären.  

Forskningen har använt sig av SciBase elektriska impedans spektroskopi (EIS) system, Nevisense, på ett nytt område, barriärrelaterade problem. Genom att använda EIS för att testa hudens barriärfunktionalitet så får man snabbt och enkelt en tydligare förståelse för hudens status, även om det inte finns några synliga kliniska tecken. Detta förbättrar läkarens möjlighet att diagnostisera, följa och behandla sjukdomar som atopisk dermatit eller eksem. Atopisk dermatit är väldigt vanligt och drabbar upp till 20% av alla barn och 2-10% av alla vuxna. Detta, vid positiva kliniska data, skulle kunna leda till produkter som öppnar upp en ny stor marknad för SciBase och adresserar ett ouppfyllt kliniskt behov. Det skulle också kunna öppna upp möjligheten till partnerskap med bolag som tillhandahåller behandling inom detta område. En forskningsprodukt som kan mäta barriären finns redan tillgänglig och vi planerar att presentera ytterligare produktversioner under 2019.

"Epiteliala barriärdefekter blir mer och mer framträdande i patogenesen av kroniska inflammatoriska sjukdomar i huden och slemhinnorna och det är viktigt att en kvantitativ mätning av barriärintegritet vid vårdpunkten uppnås. Jag är väldigt glad att vi går in i ett utvecklingsavtal med SciBase för effektiv barriärdetektering för förebyggande och behandlingsstrategier för allergiska hudsjukdomar och vidare på andra barriärrelaterade sjukdomar", säger Professor Cezmi Akdis, MD, Director SIAF.

"Vårt samarbete med Professor Akdis och SIAF-SFI utgör grunden för det arbete vi gör inom denna nya spännande applikation för EIS. Det vetenskapliga intresset för barriärens funktion som en central del av atopisk dermatit fortsätter växa. Det finns också flera sjukdomstillstånd som är relaterade till atopisk dermatit och hudens barriär som födoämnesallergier och astma. Möjligheten att kunna förstå barriärens funktion skulle därmed kunna förbättra våra möjligheter att hantera dessa och andra mycket vanliga sjukdomar. Detta öppnar upp ett antal forsknings- och kommersiella möjligheter", säger Simon Grant, VD SciBase.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com 

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Om SIAF-SFI

Det schweiziska institutet för allergi och astmaforskning (SIAF) är en avdelning inom stiftelsen schweiziska forskningsinstituten för höghöjdsklimat och medicin Davos (SFI), ett anslutet institut till universitetet i Zürich, och medlem i Life Science Zurich Graduate School. SIAF-medlemmar spelar ledande roller i nationella och internationella organisationer, till exempel European Academy of Allergy och Clinical Immunology, och i redaktioner för topptidskrifter inom allergi, astma och klinisk immunologi. Samtidigt uppfyller SIAF undervisningsskyldigheter vid Zürichs universitet. Forskningsverksamheten vid SIAF är inriktad på patientrelaterad translationell forskning och undersökning av immunologiska principer inom hud, atopisk dermatit, allergier och astma för att utveckla tillvägagångssätt för nya förebyggande och läkande behandlingar för patienter. SIAF främjar även "personalized medicine" för att utveckla behandlingsmetoder som är bättre anpassade till individuella patienters behov. Dessa forskningsprojekt bedöms inte bara bidra till att hitta skräddarsydda terapier utan också att utveckla en mer exakt diagnos. Det kontinuerligt växande SIAF är ett av de mest citerade och ledande instituteten i sitt område över hela världen med mer än 50 000 citeringar och 1000 ursprungliga forskningsartiklar under de senaste 20 åren. SIAF organiserar årligen den internationellt erkända kongressen World Immune Regulation Meeting (WIRM) i Davos. Ytterligare information finns här: www.siaf.uzh.ch.