Flaggningsmeddelande i XANO Industri AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556076-2055 XANO Industri AB
InstrumentSE0012674232 XANO B
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier1 409 039
Antal rösträtter1 409 039
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-05-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 419 156
 - direkt innehavda rösträtter1 419 156
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5 %
 - direkt innehavda rösträtter1,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,5 % 1 419 156
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,5 % 1 419 156
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 419 156
 - andel av rösträtter1,5 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPontus Ejderhamn
 - telefon08-4403772
 - mejlpontus.ejderhamn@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.