Flaggningsmeddelande i Nuevolution AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559026-4304 Nuevolution AB (publ)
InstrumentOrdinary shares
InnehavareS-E-Bankens Utvecklingsstiftelse
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2019-07-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKenneth Berglund
 - telefon+46852229778
 - mejlkenneth.berglund@seb.se
 
Kommentar
Flaggning sker med anledning av offentliggörande av Amgen Inc. av fullföljande av ett offentligt uppköpserbjudande, i vilket den flaggningsskyldige lämnat in sina aktier och därmed ej längre är ägare till aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.