Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor i Stockholm torsdagen den 13 februari 2020 klockan 09:00 CET då VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman presenterar fjärde kvartalet 2019. Efter presentationen, som

kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten kommer att offentliggöras klockan 07:30 CET samma dag.

Anmälan att delta vid presentationen görs via e-post till info@betssonab.com.

För att ta del av presentationen via telefon, ring:
UK: +44 33 33 00 08 04
SE: +46 8 56 64 26 51
US: +1 63 19 13 14 22

Använd därefter koden: 60084865#

För att följa webbsändningen, besök www.betssonab.com eller

https://edge.media-server.com/mmc/p/79cmg2uv

För ytterligare information, kontakta:
Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).