Flaggningsmeddelande i Karnov Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559016-9016 Karnov Group AB (publ)
InstrumentSE0012323715 NPV
InnehavareKayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier3 575 524
Antal rösträtter3 575 524
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-05
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 757 524
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter11 757 524
Andel
 - aktier12,03794 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter12,03794 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,03794 % 11 757 524
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,03794 % 11 757 524
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagVirtus KAR Intl SC Fund
 - antal rösträtter10 549 104
 - andel av rösträtter10,8007 %
 - bolagVirtus KAR Intl SMID Fund
 - antal rösträtter6 235
 - andel av rösträtter0,00638 %
 - bolagVirtus Strategic Allocation Srs
 - antal rösträtter21 850
 - andel av rösträtter0,02237 %
 - bolagVirtus Tactical Allocation Fund
 - antal rösträtter150 500
 - andel av rösträtter0,15409 %
 - bolagOther KAR Clients
 - antal rösträtter1 029 835
 - andel av rösträtter1,0544 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 757 524
 - andel av rösträtter12,03794 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.