Läkemedelsbolaget Quiapeg Pharmaceuticals har en opportunistisk inställning kring utlicensiering av forskningsprojektet QPG-1029 och beräknar att kostnaderna för utvecklingen av projektet kommer vara förhållandevis låga. Det skriver bolagets vd Marcus Bosson i ett nyhetsbrev.

"Till skillnad från många andra bolag har vi den stora förmånen att äga en teknologiplattform som möjliggör utveckling av ytterligare värdeskapande läkemedelsprojekt, förutom QPG-1029, i den egna pipelinen varför vi har en opportunistisk inställning avseende utlicensiering av QPG-1029", skriver bolaget.Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire