Spelutvecklingsbolaget Starbreeze redovisar minskande omsättning och vinst för det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 77,7 miljoner kronor (102,7), en minskning med 24 procent mot föregående år. Siffrorna för i fjol ingår engångsintäkter. Exkluderat detta ökade omsättningen med 11 procent.

Rörelseresultatet blev -39 miljoner kronor (11,4).

Starbreeze redovisar ett ebitda på -21,9 miljoner kronor (19,2).

Resultatet före skatt var -35,3 miljoner kronor (11,0). Resultatet efter skatt blev -31,7 miljoner kronor (20,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (0,08).

"Nettoomsättningen för tredje kvartalet landade på 77,7 miljoner kronor, vilket exkluderat en engångsintäkt förra året, är en ökning med 11 procent. Både PAYDAY och Dead by Daylight genererade intäkter i nivå med tredje kvartalet 2016 trots att spelen är ett år äldre. Vi befinner oss i en expansiv fas med satsningar inom alla affärsområden, vilket påverkar
lönsamheten på kort sikt. Vi gör satsningarna för att ta Starbreeze till nästa nivå, med målet att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor redan år 2020", skriver vd Bo Andersson Klint i en kommentar.

Starbreeze, MkrQ3-2017Q3-2016Förändring
Nettoomsättning77,7102,7-24,3%
Rörelseresultat-3911,4
Rörelsemarginal11,1%
Resultat före skatt-35,311,0
Nettoresultat-31,720,4
Resultat per aktie, kr-0,110,08
EBITDA-21,919,2
EBITDA-marginal18,7%
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire