HUVUDÄGAREN I FERROAMP ELEKTRONIK AB (PUBL) LÅNAR UT AKTIER TILL AKTIEINVEST FK AB

Huvudägaren i Ferroamp Elektronik AB (publ) har för att underlätta Bolagets nyemission till Första AP-fonden  (annonserad 4 juli 2019) lånat ut aktier motsvarande totala emissionen (817 670 aktier) till emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB. Transaktionen har idag registrerats i Finansinspektionens register för insynshandel.
Aktierna kommer att återlämnas snarast efter att nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Stockholm, 2019-07-08

För ytterligare information, kontakta:
Olof Heyman, VD Ferroamp, telefon 070-585 57 90
olof.heyman@ferroamp.com

För mer information, vänligen besök: www.ferroamp.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Ferroamp Pressrelease 2019-07-08.pdf

Om Ferroamp Elektronik
Ferroamp Elektronik AB (publ), grundat 2010, är ett snabbväxande företag inom cleantech som erbjuder avancerade energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Ferroamp har en skalbar plattform som erbjuder möjlighet att kombinera patenterad teknologi i en egenutvecklad EnergyHub med alternativa energikällor och energilager. I en unik lösning kan också flera byggnader kopplas ihop i ett microgrid - Powershare. Kunder är idag framförallt fastighetsbolag/ägare, energikonsulter och elkraftbolag. Ferroamp har erhållit flera framstående internationella miljöpriser. Huvudkontoret ligger i Spånga utanför Stockholm.

G&W Fondkommission är Certified Adviser: e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.