Clas Ohlsons försäljning i Norden ökade med 4 procent i januari, vilket motsvarade en organisk ökning om 3 procent. Den totala försäljningen ökade med 1 procent jämfört med föregående år. Försäljningen online ökade med 30 procent.

Den totala försäljningen i januari ökade med 1 procent till 625 Mkr (621) och den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 4 procent, vilket motsvarade en organisk ökning om 3 procent. Försäljningen online ökade i januari med 30 procent till 38 Mkr (29).

Jämfört med januari föregående år har butiksbeståndet minskat netto med 8 butiker och det totala antalet butiker uppgick vid månadens utgång till 230. I Finland har två butiker stängts i Helsingfors, varav den ena i Hagnäs och den andra på Mannerheimvägen.

Länder, Mkr Januari Januari Procentuell förändring Organisk tillväxt
2019/20 2018/19
Sverige 279 268 4 4
Norge 262 255 3 2
Finland 78 76 3 0
Norden 619 599 4 3
Utanför Norden* 6 22 -75 -77
Totalt** 625 621 1 0

* Påverkat av stängning av butiker i Storbritannien och Tyskland.
** Varav 38 Mkr (29) utgör försäljning online.

Den totala försäljningen för de första nio månaderna av räkenskapsåret 2019/20 (maj 2019 till januari 2020) ökade med 1 procent till 7 115 Mkr (7 030). Den organiska försäljningen ökade med 1 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 2 procent. För de nordiska länderna ökade försäljningen med 4 procent, vilket motsvarade en organisk ökning om 3 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 20 procent till 404 Mkr (337).

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Strömlid, IR-chef, 070-880 71 73, carolina.stromlid@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 07:00.
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com (https://about.clasohlson.com/sv/)/se.