Arctic Papers helägda dotterbolag Arctic Paper Kostrzyn tecknade idag den 19 september ett factoringavtal med den Polska banken Santander Factoring sp. z o.o.

Factoringavtalet är en del i det pågående resultatförbättringsprogram som implementerats av Arctic Paper, vilket i huvudsak handlar om att förbättra koncernens rörelsekapital. Den maximala factoringgränsen i avtalet är PLN 30mn och avtalet är giltigt till och med den 31 oktober 2020. Factoringavtalet avviker inte från de marknadsstandarder som används i liknande factoringavtal.

För ytterligare information:

Michal Jarczynski,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7005

michal.jarczynski@arcticpaper.com (per.skoglund@arcticpaper.com)

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. +46 10 451 7054

goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

För mer information besök arcticpaper.com