Flaggningsmeddelande i Hoist Finance AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556012-8489 Hoist Finance AB (publ)
InstrumentSE0006887063 Shares
InnehavareZeres Capital AB
 
Före transaktionen
Antal aktier7 012 354
Antal rösträtter7 012 354
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-09-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNicolas Peyron
 - telefon+46840900700
 - mejlinfo@zerescapital.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.