Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 14 oktober 2019

Valberedning inför årsstämma 2020

Till ledamöter i Hexatronic Groups valberedning har utsetts:

  • Mark Shay, representerar Accendo Capital
  • Staffan Ringvall, representerar Handelsbanken Fonder
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv
  • Erik Selin, representerar Chirp AB
  • Anders Persson, adjungerad, i egenskap av styrelseordförande i Hexatronic Group

Mark Shay valdes till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes vid årsstämman 2019. Valberedningen representerar tillsammans ca 32 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.hexatronicgroup.com.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta genom e-post till lennart.sparud@hexatronic.com (rubricera ”Till Valberedningen”).

Göteborg 14 oktober 2019

Vid eventuella frågor kontakta

Anders Persson

Styrelseordförande Hexatronic Group AB (publ)

Tel: 070-269 08 90

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga