Trelleborgs styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till utdelning och istället föreslå att årsstämman fattar beslut om att ingen utdelning betalas ut. När marknadssituationen har stabiliserats och visibilitet i intjäningen normaliserats är det styrelsens ambition att kalla till en extra bolagsstämma senare under året, för beslut om utdelning för räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden till detta förslag är den ökade ekonomiska osäkerheten och de offentliga åtgärder som införts för att minska spridningen av Covid-19 globalt och dess påverkan på koncernen. Trelleborg har en god finansiell bas med en god likviditet och en långsiktig finansiering på plats, men som en försiktighetsåtgärd väljer styrelsen att föreslå att stämman skjuter fram beslutet om utdelning.

Detta förslag till beslut förändrar inte koncernens utdelningspolicy.

Trelleborgs årsstämma hålls den 23 april kl. 17:00 i Trelleborg.

För ytterligare information kontakta:

Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410  67068, 0708 665140, christofer.sjogren@trelleborg.com  

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 08:30 CET.
 

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems samt ett rapporteringssegment, Verksamheter under utveckling. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com