Flaggningsmeddelande i ICTA AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556056-5151 ICTA AB (publ)
InstrumentSE0010520155 Shares
InnehavareNancy Stango
 
Före transaktionen
Antal aktier155 085
Antal rösträtter155 085
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-05-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 094 222
 - direkt innehavda rösträtter1 094 222
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,54431 %
 - direkt innehavda rösträtter7,54431 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 17,54431 % 1 094 222
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT7,54431 % 1 094 222
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 094 222
 - andel av rösträtter7,54431 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNancy Stango
 - telefon+1732239
 - mejlnancy.stango@ffwagency.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.