JM förvärvar byggrätter från Vasakronan för cirka 360 bostäder i Järvastaden i Solna norr om Stockholm. Affären uppgår till 364 mkr och tillträde och betalning sker under det första kvartalet 2021. Med förvärvet fortsätter utvecklingen av Järvastaden där JM varit aktiva sedan 2006.

De förvärvade byggrätterna ligger inom detaljplan Linnéan i Järvastaden, Solna kommun och har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av cirka 360 bostäder. Byggrätterna förvärvas inom ett avtal som tecknades mellan JM och Vasakronan 2006. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det första kvartalet 2021.

- Solna är en attraktiv kommun och vi är mycket glada att kunna stärka vår position med ytterligare byggrätter i Järvastaden, säger Malin Lindskog, regionchef JM Stockholm Nord.

Området Järvastaden är beläget i de norra delarna av Solna och Sundbyberg, invid naturreservatet Igelbäcken och cirka 10 minuter med tåg till Stockholm city. Järvastaden har utvecklats successivt sedan 2006 och JM planerar nu projekten Gulmåran/Svärdsliljan med planerad säljstart för första etappen hösten 2021.

För ytterligare information kontakta: 

Malin Lindskog, regionchef JM Stockholm nord, 08-782 89 70
Katarina Jordell Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.