KVARTALET OKTOBER- DECEMBER 2019
  • Koncernens intäkter uppgick till 1 289,5 (1 436,6) mkr, en minskning med 10 procent. Organiskt minskade intäkterna med 11 procent.
  • Kasinointäkterna minskade med 10 procent medan sportboks-intäkterna minskade med 9 procent. Sportboksmarginalen uppgick till 6,8 (7,3) Procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 200,5 (341,5) mkr. Förändringen är främst hänförlig till minskade intäkter. Rörelsemarginalen uppgick till 15,5 (23,8) procent.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 237,8 (289,3) mkr.
HELÅRET 2019
  • Koncernens intäkter uppgick til 5 173,0 (5 419,8) mkr, en minskning med 5 procent, rapporterat och organiskt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 865,0 (1 193,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 (22,0) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 787,1 (1 078,1) mkr, vilket motsvarar 5,69 (7,79) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 150,3 (1 273,3) mkr.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att 393,1 (538,4) mkr, motsvarande 2,84 (3,89) kr per aktie, ska distribueras till aktieägarna.

FJÄRDE KVARTALET

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 1 289,5 mkr, en minskning jämfört med motsvarande period föregående år men en ökning jämfört med föregående kvartal. Utvecklingen i Sverige, Norge och Nederländerna har varit fortsatt svag medan andra marknader där Betsson är verksamt, såväl lokalt reglerade som icke lokalt reglerade, utvecklats väl. Sportboksmarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 6,8 procent. Det är något lägre än både genomsnittet och de senaste två kvartalen, vilket påverkade kvartalets Sportboksintäkter negativt. Bruttoomsättningen i Sportboken har däremot utvecklats starkt under såväl det fjärde kvartalet som under helåret 2019 med en ökning under kvartalet på 15 procent jämfört med samma period föregående år och 6 procent för helåret. Rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet uppgick till 200,5 mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent.

VD-ORD

2019 års rörelseresultat på 865 miljoner kronor visar att Betsson kan leverera trots flera marknadsutmaningar

"Det är med stolthet vi presenterar ett rörelseresultat för helåret 2019 på 865 miljoner kronor. Det är ett rörelseresultat som visar att Betsson har förmåga att leverera god lönsamhet även under de utmaningar som året inneburit. Vi hade förväntat oss en viss återhämtning under det avslutande fjärde kvartalet, framförallt på den svenska marknaden, men vi nådde inte våra mål där. Ett år efter den svenska omregleringen har vi ännu inte sett den konsolidering som vi anser måste komma på grund av det stora antalet aktörer, många av dem utan lönsamhet. Däremot har vi sett avtagande kanalisering, vilket försvårar för oss licensierade aktörer som betalar spelskatt om 18 procent på spelöverskottet, och dessutom äventyrar det konsumentskyddet. En hög kanalisering bidrar till konkurrens på lika villkor för de bolag inom sektorn som är verksamma på den svenska marknaden.  

Betsson har under bolagets mångåriga historia vuxit mer än marknaden. Under 2019 har vi ett hack i den kurvan men vår ambition att långsiktigt växa mer än marknaden, organiskt och genom förvärv, kvarstår. Med en effektiv organisation, ett starkt kassaflöde och en stark finansiell ställning, är vi redo för förvärv. Vi har under fjärde kvartalet gjort ett mindre förvärv av strategisk natur och vi fortsätter analysera olika möjligheter, både på lokalt reglerade marknader och på marknader som kommer att regleras. Genom att öka den geografiska spridningen ytterligare kan vi minska påverkan av tillfälliga nedgångar på enskilda marknader.

Den geografiska och produktmässiga spridningen medför stabilitet och ger oss också möjlighet att vara uthålliga i våra långsiktiga satsningar att driva en lönsam affär med tillväxt och goda marginaler. Betsson investerar därför kontinuerligt i utvecklingen av produkterbjudandet och det är glädjande att få ett kvitto på att vi gör rätt saker. Antalet aktiva kunder var under fjärde kvartalet 3 procent fler jämfört med fjärde kvartalet föregående år och 9 procent fler än under tredje kvartalet. Vår egenutvecklade sportbok med ständigt förbättrad prestanda levererar bra kundupplevelser, omsättningstillväxt och god lönsamhet. Den höga prestandan gör den också till en attraktiv tredjepartsprodukt. Vi har tidigare sagt att vår ambition är att erbjuda sportboken till externa kunder och vi har i början av innevarande år slutit det första avtalet med en tredje part. Nu ser vi fram emot fotbolls-EM i juni."

OM BETSSON

Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap (BETS).

Betssons operativa dotterbolags vision är att leverera den bästa kundupplevelsen i branschen. De erbjuder kasino, sportbok och andra spel genom spellicenser i tolv länder i Europa och Centralasien. Affärsmodellen är att spel erbjuds via ett flertal varumärken, däribland Betsson, Betsafe, NordicBet och Casinoeuro. Varumärkena drivs på en egenutvecklad plattform, vilken är kärnan i erbjudandet och kundupplevelsen.

Att vara en ansvarstagande aktör gentemot kunder, leverantörer, myndigheter, investerare och andra intressenter är en hörnsten i Betssons verksamhet. Betsson är medlem i European Gaming and Betting Association (EGBA), ESSA (Sports Betting Integrity) och G4 (The Global Gambling Guidance Group).

Läs mer om koncernen på www.betssonab.com
 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm, torsdagen den 13 februari 2020 klockan 09:00 CET då VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman presenterar kvartalsrapporten.

Efter presentationen, som hålls på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon.

UK: +44 33 33 00 08 04
SE: +46 8 56 64 26 51
US: +1 63 19 13 14 22
 

Använd därefter pinkoden: 60084865#

För att följa webbsändningen, besök www.betssonab.com eller
https://edge.media-server.com/mmc/p/79cmg2uv

KONTAKTUPPGIFTER

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Martin Öhman, CFO
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07.30 CET.